گەرمەکان

٢٠ ئاژەڵ ڕێک لە هەسارەیەکی دیکەوە هاتوون هێندە سەرنجڕاکێشن

خێزان ئەمانەی خوارەوە کۆمەڵێک ئاژەڵن کە بەهۆی کەمی مێلاینینەوە لە جەستەیاندا تووشی گۆڕانی ڕەنگی چاو و پێست دەبن و ئەمەش لە ٢٠ هەزار دانەدا ڕوودەدات بە ڕێژەیەکی گشت

کۆمەڵێک وێنە کە ئەستەمە بیبینیت و دڵت دانەخورپێت

خێزان ئەمەی خوارەوە کۆمەڵێک وێنەیە کە ئەستەمە بەڕاستی بێتە ڕێت و  بیبینیت و دڵت دانەخورپێت: